گرمایش گلخانه طاهری

در صورتیکه ارتفاع گیاه زیاد باشد استفاده از مولد هوای گرم فایرتیوب چند مشعله می توان استفاده نمود که دارای  تکنولوژی جدید، مطمئن تر و قابل اعتمادتر است که در مقایسه با کوره های هوای گرم تک مشعله از مزایای زیر برخوردار است:

– دوام چند برابری مولد هوای فایرتیوب در مقایسه با دیگهای کوره های هوای گرم

– مصرف گاز بسیار پایین ( حدود 50 %) در مقایسه با کوره های هوای گرم رایج

– استفاده نکردن از جوشکاری در تولید محفظه احتراق

– پرتاب هوای گرم به مسافت بیشتر با درجه حرارت کنترل شده

– صفر بودن نشتی گازهای مونوکسید و دی اکسید کربن در داخل هوای گرم

– استفاده از چند مشعل فشار منفی با شعله های کنترل شده به جای یک مشعل معمولی با شعله حجیم

– امکان کم و زیاد کردن درجه حرارت هوای گرم خروجی با روشن کردن مشعلها

– ایجاد شعله استکیومتریک مشعلها و اکسید نشدن محفظه شعله یا کوره

– مقاوم به شرایط رطوبتی گلخانه با استفاده از رنگ الکترواستاتیک بدنه

– بدنه دو جداره ورق گالوانیزه و عایق پشم سنگ 4 سانتی متری

– عدم اشغال فضای راهرو گلخانه (عرض 75 سانتیمتر)

– ایجاد سر و صدای کمتر

– اطمینان بیشتر چرا که  بعید است همزمان همه مشعلها دچار نقص فنی شود.