گرمایش سوله صنعتی شرکت ساحا چوب

از هیتر تابشی مدل UT  معمولا برای گرمایش تابشی کلی یا موضعی سالن های با سقف بلند و بسیار بلند استفاده می شود. دستگاههای مدل UT از شدت تابشی و تمرکز حرارتی بیشتری برخوردار است. مصرف اصلی برای تولید حرارت گاز بوده و برای کنترل شعله و فن تامین هوای احتراق به برق تکفاز مختصری نیاز دارد.