گاوداری ستاری

با توجه به تعویض هوای زیاد و برای رسیدن به دمای بهینه و با توجه به ارتفاع نصب از این مدل دستگاه استفاده شد و نتیجه مطلوب حاصل شده است .
با توجه به اینکه فضای دامداری بایستی از تعویض هوای بالایی برخوردار باشد برای رسیدن به دمای بهینه بهترین راه برای گرمایش دامداری ها، استفاده از هیتر تابشی لوله ای است.

دستگاههای مدل UT از شدت تابشی و تمرکز حرارتی بیشتری نسبت به مدلهای خطی SL برخوردار است . مصرف اصلی سامانه های بخاری سقفی گاز بوده و برای کنترل شعله و فن تامین هوای احتراق به برق تکفاز مختصری نیاز دارد.