گرمایش رستوران ژمیس

معمولا رستورانها، فست فود ها ، کافی شاپ ها به منظور جذب مشتری و فراهم نمودن آسایش بیشتر برای زمان انتظار مشتری،  فضای مقابل فروشگاه را با سایه بان و هیتر تابشی تجهیز می کنند.

طول هیتر تابشی با عرض سایه بان و ظرفیت حرارتی آن با ارتفاع نصب بایستی متناسب انتخاب شود .