هیتر تابشی گلخانه طاهری

گرمایش گلخانه طاهری

در صورتیکه ارتفاع گیاه زیاد باشد استفاده از مولد هوای گرم فایرتیوب چند مشعله می توان استفاده نمود که دارای  تکنولوژی جدید، مطمئن تر و قابل اعتمادتر است که در مقایسه با کوره های هوای گرم تک مشعله از مزایای زیر برخوردار است:

– دوام چند برابری مولد هوای فایرتیوب در مقایسه با دیگهای کوره های هوای گرم

– مصرف گاز بسیار پایین ( حدود 50 %) در مقایسه با کوره های هوای گرم رایج

– استفاده نکردن از جوشکاری در تولید محفظه احتراق

– پرتاب هوای گرم به مسافت بیشتر با درجه حرارت کنترل شده

– صفر بودن نشتی گازهای مونوکسید و دی اکسید کربن در داخل هوای گرم

– استفاده از چند مشعل فشار منفی با شعله های کنترل شده به جای یک مشعل معمولی با شعله حجیم

– امکان کم و زیاد کردن درجه حرارت هوای گرم خروجی با روشن کردن مشعلها

– ایجاد شعله استکیومتریک مشعلها و اکسید نشدن محفظه شعله یا کوره

– مقاوم به شرایط رطوبتی گلخانه با استفاده از رنگ الکترواستاتیک بدنه

– بدنه دو جداره ورق گالوانیزه و عایق پشم سنگ 4 سانتی متری

– عدم اشغال فضای راهرو گلخانه (عرض 75 سانتیمتر)

– ایجاد سر و صدای کمتر

– اطمینان بیشتر چرا که  بعید است همزمان همه مشعلها دچار نقص فنی شود.