گرمایش رستوران ژمیس

گرمایش رستوران ژمیس

معمولا رستورانها، فست فود ها ، کافی شاپ ها به منظور جذب مشتری و فراهم نمودن آسایش بیشتر برای زمان انتظار مشتری،  فضای مقابل فروشگاه را با سایه بان و هیتر تابشی تجهیز می کنند.

طول هیتر تابشی با عرض سایه بان و ظرفیت حرارتی آن با ارتفاع نصب بایستی متناسب انتخاب شود .

گرمایش رستوران دل پ

هیتر تابشی سردر کافه رستوران دلِ پ

جهت نصب هیتر تابشی می توان از پروفیل افقی سایه بان استفاده کرد به شرطی که سایه بان حدود نیم متر جلوتر از درب فروشگاه نصب شده باشد تا فضا برای نصب هیتر تابشی مهیا باشد.

هیتر تابشی سردر کافه کباب

هیتر تابشی سردر خانه کباب

جهت نصب هیتر تابشی می توان از پروفیل افقی سایه بان استفاده کرد به شرطی که سایه بان حدود نیم متر جلوتر از درب فروشگاه نصب شده باشد تا فضا برای نصب هیتر تابشی مهیا باشد.