هیتر تابشی مساجد

هیتر تابشی حسینیه گلپایگان

در اماکن مذهبی که معمولا ارتفاع سقف بلند است و به خاطر استفاده مقطعی، به گرمایش در حداقل زمان نیاز است استفاده از هیتر تابشی نتیجه بخش است.