در سالیان اخیرگلخانه ها صنعتی شده و در طراحی و تجهیزات آن تحول بزرگی رخ داده است. گرمایش گلخانه ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مهمترین نکته، قابل اتکا و قابل اعتماد بودن سیستم گرمایش گلخانه است و پس از آن به پارامترهای دیگر همچون یکنواخت بودن دما در کل مساحت کف گلخانه و بهینه بودن میزان مصرف، قابل کنترل بودن و مونیتورینگ دما، عدم نشتی گازهای مونوکسید و دی اکسید کربن از سیستم گرمایش و کاهش اشغال مساحت کف گلخانه توسط سیستم گرمایش در نظر گرفته می شود.

برای گلخانه ها از مدلهای خطی تک لوله موسوم به (Single Tube) یا به اختصار SL استفاده می شود که برای ارتفاع گلخانه مناسب است.

پخش حرارت دستگاه در عرض به شکل رفلکتور دستگاه مربوط می شود که به این منظور از جدیدترین طراحی رفلکتور(Parabolic) استفاده شده است.

استفاده از گرمایش تابشی در گلخانه ها علاوه بر کاهش مصرف انرژی باعث کاهش چشمگیر میعان و چکه از سقف شده و با جلوگیری ازخیس شدن سطح برگها سبب کاهش بسیاری از بیماریها در گیاه شده و با تامین گرمایش مناسب، گیاه به موقع نیاز به آبیاری مجدد پیدا کرده و در تسریع روند رشد گیاه تأثیر بسزایی دارد.

بسیاری از گلخانه های بزرگ در سراسر کشور برای تولید گیاهان زینتی شاخه بریده یا کشت صیفی جات و گیاهان گرمسیری با استفاده از هیترهای تابشی این شرکت تجهیز شده و با رضایت کامل همراه بوده است.

با توجه به ارتفاع سازه گلخانه و نوع گیاه در اکثرموارد بهترین راه حل گرمایش تابشی فضای گلخانه است.

 

اما در صورتیکه ارتفاع گیاه زیاد باشد استفاده از مولد هوای گرم فایرتیوب چند مشعله که توسط این شرکت طراحی و تولید شده است می توان استفاده نمود که دارای  تکنولوژی جدید، مطمئن تر و قابل اعتمادتر است که در مقایسه با کوره های هوای گرم تک مشعله از مزایای زیر برخوردار است:

- دوام چند برابری مولد هوای فایرتیوب در مقایسه با دیگهای کوره های هوای گرم

- مصرف گاز بسیار پایین در مقایسه با کوره های هوای گرم رایج

- استفاده نکردن از جوشکاری در تولید محفظه احتراق

- پرتاب هوای گرم به مسافت بیشتر با درجه حرارت کنترل شده

- صفر بودن نشتی گازهای مونوکسید و دی اکسید کربن در داخل هوای گرم

- استفاده از چند مشعل فشار منفی با شعله های کنترل شده به جای یک مشعل معمولی با شعله حجیم

- امکان کم و زیاد کردن درجه حرارت هوای گرم خروجی با روشن کردن مشعلها

- ایجاد شعله استکیومتریک مشعلها و اکسید نشدن محفظه شعله یا کوره

- مقاوم به شرایط رطوبتی گلخانه با استفاده از رنگ الکترواستاتیک بدنه

- بدنه دو جداره ورق گالوانیزه و عایق پشم سنگ 4 سانتی متری

- عدم اشغال فضای راهرو گلخانه (عرض 75 سانتیمتر)

- ایجاد سر و صدای کمتر