گرمایش تابشی (Radiant Heating) برای سوله های صنعتی از حدود 80 سال پیش در آمریکا و اروپا ابداع شد واستفاده از آن تا بحال در حال فزونی است.

مزیت اصلی رواج سیستم گرمایش تابشی، گرمایش مطلوب، سریع و مؤثر این سیستم به همراه صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با سایر روشهای گرمایش است.

کف سالن صنعتی مجهز به سیستم گرمایش تابشی به سرعت (حدود ده دقیقه پس از روشن کردن دستگاهها ) به دمای قابل قبول می رسد و پس از آن آسایش دمایی را برای پرسنل فراهم نموده و ابزار و قطعات نیز تا حدودی گرم می شوند.

استفاده از گرمایش تابشی در قسمت ورودی سالن صنعتی یا حتی در خارج سالن در قسمت بارانداز یا در کارگاههای فضای باز نیز کارایی بسیار خوبی را به اثبات رسانده است.

سالن های تولید و انبار کارخانجات بزرگ صنعتی در سراسر کشور تابحال توسط سیستمهای گرمایش تابشی این شرکت تجهیز شده است.

 

 

مزایای گرمایش تابشی :

گرمایش با انرژی بهینه

توزیع گرما در کف

گرمانور

امکان گرمایش موضعی

نصب رایگان محصولات گرمایش تابشی

نصب رایگان

گرمایش تابشی به محض نیازگرمایش به محض نیاز

صرفه جویی در گرمایش

کاهش هزینه انرژی

گرمایش عالی

آسایش گرمایی