رستورانهای فضای باز همیشه طرفداران خاص خود را دارد واستفاده از این مکانها روز به روز با استقبال بیشتری مواجه شده است ،اما گرمایش مؤثر فضای باز و ایجاد دمای مناسب با روشهای سنتی همیشه با مشکل مواجه بوده است چرا که در فضاهای باز یا نیمه باز استفاده از سیستم هوای گرم اصلاً مؤثر نیست و استفاده از سیستم گرمایش تابشی اجتناب ناپذیر است.

معمولاً پس از آنکه تلاش برای گرمایش با روشهای سنتی و غیر ایمن مثل استفاده از شعله و آتشدانهای گازی و حتی استفاده از بخاری های قارچی به نتیجه ی مطلوب نمی رسد، نوبت به اقدام به سرمایه گذاری اصولی رسیده و از سیستم گرمایش تابشی لوله ای یا هیترسرامیکی استفاده می شود تا گرمایش این گونه فضاها به طور مطلوبی امکان پذیر گردد.

بی شک بالاترین راندمان با استفاده ازهیترسرامیکی قابل حصول است. هیترهای سرامیکی که برای فضای باز استفاده می شود دارای سرامیکهایی با درجه گداختگی بالا و شدت حرارتی بیشتر نسبت به بخاریهای سرامیکی خانگی هستند و گرمایش آنها قابل قیاس نیست.