تراس و بالکن ویلا ها و منازل ، روف گاردن آپارتمانها در سالهای اخیر مورد توجه مردم قرار گرفته است که با وقوع پاندمی کرونا ویروس این نیاز دو چندان شده است.

معمولا در فصول سرد سال ،استفاده از فضاهای باز محدود می شود، در صورت تجهیز این مکانها به دستگاههای مناسب گرمایشی در طول پاییز و زمستان این فضا ها قابل استفاده است.