مصلی ها، مساجد ، امامزاده ها و حسینیه ها معمولا دارای سقف بلند و مرتفع هستند گرمایش چنین فضاهایی  با روش هوای گرم زمانبراست.

بهترین روش استفاده از سیستم گرمایش تابشی است که در کوتاهترین زمان کف محوطه را کاملا گرم می کند.