هیتر تابشی مدل SL

هیتر تابشی گلخانه مدل SL معمولا جهت گرمایش کلی فضاهایی با ارتفاع سقف متوسط نظیر گرمایش فضاهای گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد .
طول این مدل ها از 9 تا 15 متر و به صورت تک لوله می باشد که گرما را در طول بیشتر و با شدت کمتری منتقل کرده و در نتیجه هیتر تابشی گلخانه گرمایش با یکنواختی بیشتر را فراهم می کند.
شکل رفلکتور یا بازتاباننده حرارت در هیتر تابشی گلخانه مدل خطی یا تک لوله ، جهت حصول به یکنواختی و پراکندگی حرارت در مدلهای روز دنیا به صورت پارابولیک(Parabolic) و از جنس ورق آلومینیم براق است. هیتر تابشی گلخانه گرمانور همراه با تکنولوژی روز دنیا از این خصوصیت و همچنین از لوله های آلومینایزد (Aluminized steel) بدون رنگ بهره می برد.
هیتر تابشی گلخانه، گرمایشی شبیه به گرمایش طبیعی برای گیاه را بدون دمش و حرکت هوا فراهم می کند ضمن اینکه در گلخانه های اجرا شده مصرف گاز در مقایسه با روشهای سنتی مجاور آنها 50% کاهش یافته است. ضمن اینکه در صورت انتخاب هیتر تابشی گلخانه با طراحی روز دنیا، گرمایش با این روش قابل اطمینان بوده و در طول فصل گیاه با افت ناگهانی دما در گلخانه مواجه نخواهد شد.
یکنواختی گرما در کل مساحت و اینکه هیتر تابشی گلخانه زیر سقف نصب شده و فضایی از کف گلخانه را اشغال نمی کند از مزایای این روش گرمایش است .
ضمن اینکه کاهش چکه کردن قطرات آب از سقف روی اندام هوایی گیاه ، باعث کاهش بیماریهای گیاه بوده است.
تجربه نشان داده است که تقریبا هر 150 متر مربع از گلخانه های معمول به یک هیتر تابشی گلخانه مدل 40SL نیاز دارد .
بخش فنی این شرکت آماده ارائه مشاوره در خصوص چیدمان و تعیین تعداد هیتر تابشی گلخانه مورد نیاز بسته به نوع گیاه را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

مشخصات فنی هیتر گرمایشی گلخانه مدل SL

 

مصارف بر اساس ارزش حرارتی گاز طبیعی برابر با 9000Kcal/nm^3 و گاز مایع برابر با 11000Kcal/Kg ارائه شده است