کاربرد سیستم تابشی در بهینه سازی گرمایش کوره رنگ تونلی

گرمایش کوره های تونلی پخت رنگ با روشهای سنتی معمولاً با مشکلاتی از جمله عدم تامین گرمای کافی و یکنواخت همراه است که دلیل آن فرار هوای گرم از دهانه ورودی و خروجی کوره می باشد که با بکارگیری هیترهای تابشی این مشکل در پروژه های متعددی حل شده است .

دمای پخت پایین یا زمان اقامت کم در کوره رنگ به صورت نامناسب باعث ضعیف شدن مقاومتهای مکانیکی و شیمیایی رنگ و ظاهر نامطلوب رنگ می شود .

کوره رنگ با زمان تقریبی 30-25 دقیقه و حرارت حداکثر تا 240 درجه سانتی گراد قابلیت پخت منظم مطابق منحنی پخت انواع رنگهای پودر و مایع را دارا می باشد . کوره پخت رنگ در دماهای مختلف قابلیت خشک کردن و دفع حلال از رنگ و نیز پلیمریزاسیون رزین رنگهای سنتزی را دارد .

حرارت کوره توسط دستگاه هیتر تابشی با طرح های متنوع تامین می گردد ، کنترل و تنظیم حرارت کوره رنگ توسط دو دستگاه ترموستات الکترونیک قابل تنظیم و کنترل است .

سیستمهای سنتی تامین گرمایش کوره های رنگ به ویژه برای قطعات سنگین که جذب حرارت بیشتری دارند بسیار ناکارامد است. با استفاده از سیستم تابشی گرما در سطح قطعه متمرکز گشته و پخت رنگ را با کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین تر امکان پذیر می کند.

هیتر تابشی در خشک کن صنعتی

استفاده از سیستم تابشی در خشک کن های صنعتی